Vyhodnotenie projektu Medzník slovenského národa – vznik ČSR v roku 1918

Zážitkové učenie, exkurzie, diskusie,  súťaže, tvorivé a vzdelávacie aktivity sa  v našej škole uskutočňovali v rámci projektu od apríla do júna 2018. Projekt bol tematicky zameraný na 100. výročie vzniku ČSR v roku 1918 a bol súčasťou grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“. 

Žiaci netradičnou formou spoznávali slovenské dejiny, získavali objektívne informácie, uvedomili si spoločné korene Čechov a Slovákov prostredníctvom kultúry, folklóru a jazyka. So záujmom sa zúčastňovali  historického bádania, prezentovali fakty a  svoje názory v súťaži v tvorbe PowerPointových prezentácií –  Osobnosti a udalosti  českých a slovenských dejín a v diskusnom fóre Vznik ČSR. Navštívili Martin ako miesto Martinskej deklarácie, Národný cintorín v Martine i Múzeum Martina Benku. Získali celkom iný zážitok  v Brezovej pod Bradlom pri Mohyle M. R. Štefánika a pútavý výklad s premietaním dobových filmov v Národnom dome, pamätnej izbe Dušana Samuela Jurkoviča, architektovi mohyly. Spoznali najstaršie  múzeum v prírode a strednej Európe, Valašské múzeum v prírode v Rožnove pod Radhoštěm. Fantáziu i vedomosti  využili v literárnej súťaži, v tvorbe esejí Slováci a rok 1918. Mimoriadne zaujímavou a zábavnou tímovou aktivitou sa stal kvíz „100 otázok a odpovedí“, ktorý pripravili študentky školy. Deň s češtinou umožnil študentom spoznať český jazyk, jeho gramatiku a odlišnosti. Informácie o projektových aktivitách nájdete v aktuálnom čísle  Žilinského večerníka.

Najaktívnejší žiaci boli odmenení.

Všetky získané informácie a projekty budú  sprístupnené ostatným žiakom dopravnej akadémie v rámci vyučovacích hodín,  v elektronickom vzdelávaní. Výstava fotografií vo vestibule školy bude mapovať aktivity a zážitky žiakov z nich.