Nočný beh 2018

Podujatie pod záštitou Ing. Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja

Dňa 7. 6. 2018 o 21.00 hod. sa uskutočnil tretí ročník nočného behu,
ktorého hlavným cieľom bola myšlienka „ Koniec chudoby začína v škole“. Aj v dnešnom svete sú deti, ktoré nemajú finančné, materiálne a ani sociálne podmienky, aby mohli prežiť plnohodnotné detstvo. Jednou z takých krajín je aj Kambodža.

Do aktivity sa prihlásilo 167 ľudí, ale na štart nastúpilo pre nepriazeň počasia 122 účastníkov. Zapojili sa žiaci zo 16 stredných škôl ŽSK: Dopravná akadémia Žilina, Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina, Gymnázium Bytča, Hotelová akadémia Žilina, OA Veľká Okružná Žilina, Stredná zdravotnícka škola, Žilina; Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina; Bilingválne Gymnázium, Žilina; Gymnázium Hlinská Žilina, Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina; Gymnázium Veľká okružná, Žilina; Konzervatórium Žilina, SOŠ elektrotechnická Žilina, SOŠ stavebná Žilina, Gymnázium Varšavská Žilina, SSOŠ Saleziánska Žilina, z 5 základných škôl: ZŠ – Martinská, Žilina; ZŠ – sv. Cyrila a Metoda, Žilina; ZŠ – Závodie, SZŠ
Oravská cesta Žilina, ZŠ Hájik, z 2 materských škôl: MŠ Jahodnícka Martin a MŠ Rajecké Teplice a z OPEN kategórie 9 žien a 12 mužov

Na základe osobnej skúsenosti našej kolegyne Mgr. Márie Sikorovej, ktorá spoznala José Merlin, iniciátorku a podporovateľku vzdelávania chudobných detí v Kambodži, Merlin´s friends, sme sa rozhodli aj takto na diaľku podporiť tieto deti.

Atmosféra bola športová, súťažiaci mali dobrú náladu a ani slabé mrholenie nezmarilo chuť zvíťaziť.

Víťazi jednotlivých kategórií:

Dievčatá:

 1. miesto Erika Belianská, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina
 2. miesto Aneta Krajíčková, OA Veľká Okružná Žilina
 3. miesto Anna Mária Lodňanová, SSOŠ Saleziánska Žilina

Chlapci :

 1. miesto Marek Neuman, Dopravná akadémia Žilina
 2. miestoAdam Dzurila, Gymnázium Hlinská Žilina
 3. miesto Ján Hurák, Gymnázium Bytča

Ženy :

 1. miesto Lenka Tavačová
 2. miesto Katarína Poliaková
 3. miesto Zuzana Maňová

Muži :

 1. miesto Martin Jakubis
 2. miesto Martin Dikoš
 3. miesto Marek Smolár

ZŠ dievčatá

 1. miesto Viktória Káčerová, ZŠ Hájik
 2. miesto Viktória Čelková, ZŠ Martinská Žilina

ZŠ chlapci :

 1. miesto Denis Begičevič, ZŠ – sv. Cyrila a Metoda, Žilina
 2. miestoMarek Filo, ZŠ – Závodie
 3. miesto Teodor Staník, ZŠ – Závodie

ZŠ dievčatá :

 1. miesto Veronika Grosová, MŠ Rajecké Teplice

MŠ chlapci :

 1. miesto Juraj Kováč, MŠ Jahodnícka Martin


Naše veľké ĎAKUJEM patrí súťažiacim, fanúšikom, celému organizačnému tímu vrátane pedagogických a nepedagogických pracovníkov, rodičom a priateľom našej školy.

Spoločne sa tešíme na ďalší ročník!

[icon name=“calendar“ class=““ unprefixed_class=““] KOMPLETNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA – TU