Elektrotechnická súťaž

Dňa 20. júna 2018 sa uskutočnila v našej škole pod vedením Ing. Švekušovej a Ing. Pšaneckého elektrotechnická súťaž, ktorá obsahovala 56 testových otázok z teoretickej elektrotechniky a schematických značiek. Prihlásených bolo 49 žiakov prvých ročníkov (triedy I.AM a I.BM).

Na prvom mieste sa umiestnil: Marek Furajtár z I.AM, na druhom mieste: Andrián Krpelan z I.AM a na treťom mieste: Oliver Koleň z I.AM triedy.