Palárikova Raková

Je už tradíciou, že sa so žiakmi našej školy zúčastňujeme národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej tvorby. Tento rok  sa uskutočnil už 51. ročník Palárikovej Rakovej, ktorý prebiehal od 23. apríla a skončil 27. apríla 2018.

Žiaci  I.AP, I.BP a III.AP triedy s pedagogickým dozorom Mgr. O. Černeková, Mgr. Z. Majchráková a Mgr. M. Ujháziová,  sa zúčastnili dňa 26. 04. 2018 pohostinného predstavenia Ochotníckeho divadla Kultúrne centrum Kysáč zo Srbska s názvom Zámka škripí pod vedením Vladimíra Hurbana Vladimírova.

Predstavenie bolo o svedomí, ktoré je najlepším regulátorom našich činov. Premýšľali sme pri predstavení nad otázkou, či aj my môžeme zabudnúť na to, čo bolo predtým a začať nový život. Alebo bude minulosť za nami chodiť ako tieň?

Divadelné predstavenie bolo veľmi zaujímavé a aktuálne pre dnešnú dobu a mladých  ľudí. Sme radi, že môžeme byť takto súčasťou Palárikovej Rakovej.