Národná slávnosť na Devíne

V nedeľu 24. apríla 1836 sa na hrade Devín uskutočnilo stretnutie štúrovcov – mladej generácie slovenskej inteligencie, ktorá sa združovala okolo Ľudovíta Štúra. Štúr bol presvedčený, že „… história je pre národ tým, čím je svedomie pre človeka.“ Nie div, že prišiel na myšlienku uskutočniť vychádzku na „hroby dávnej slávy“, chcejúc tak „… padlé samostatnosti slovenské národní svátek zasvětiti…“, na Devín, kde chcel obnoviť pamiatku našej samostatnosti, vzdať hold slovanskej vzájomnosti.  Devín v blízkosti sútoku riek Dunaja a Moravy sa stal symbolom slovanskej spolupatričnosti, ako nositeľ kultúrno-historických tradícií Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie.

Po 182 rokoch boli účastníkmi spomienkovej slávnosti na hrade Devín aj žiaci našich tried I. BP a III. BM, Katarína Hudecová, Mária Rafajová, Monika Kocifajová, Šarlota Oškrobaná, Paulína Sedliačková, Simona Martiniaková, Jaroslav Kopaj, Martin Štrbo, Vladimír Hanuš a Ján Blaho.

Slávnostná časť národnej púte prebehla na nádvorí hradu. Počas nej sa súčasným stredoškolákom prihovorili zástupcovia cirkví a Matice slovenskej. Recitáciu a spev predviedli študenti cirkevných stredných škôl.

Program spomienkového stretnutia pokračoval v konferenčnej miestnosti reštaurácie pod hradom. Netradičný pohľad na slovenskú históriu priblížil herec Michal Kubovčík, ktorého krátke vystúpenie doplnil historik s chronologických výkladom slovenských dejín.

Hrad Devín sa okrem pekných výhľadov na všetky svetové strany môže pochváliť aj tým, že je významným miestom slovenskej histórie.

Autor: Ing. Monika Fabiniová