Každý deň niečo končí, ale zároveň niečo začína…..

Čas je veľmi zvláštny fenomén. Nemožno ho zastaviť, ale v myšlienkach si môžeme uchovať to, čo je pre každého z nás dôležité a nenahraditeľné.

Študentské dni žiakov končiacich ročníkov študijných odborov na našej škole sa skončili. Nadobudnuté vedomosti počas štúdia, komunikačné a aplikačné zručnosti maturanti prezentovali na „skúške dospelosti“ v dňoch 21.05. – 25.05.2018.

Slávnostné vyhodnotenie maturitných skúšok sa uskutočnilo 28.05.2018.

Tí, ktorí preukázali výborné výsledky si prevzali vysvedčenie o maturitnej skúške z rúk Ing. Anny Dolníkovej, predsedníčky školskej maturitnej komisie.

Medzi nich patria nasledovní absolventi:

Štyri jednotky

Guráňová Alžbeta

IV.CP

Smolková Klaudia

IV.CP

 

 

Tri jednotky, jedna dvojka

Kocúrová Marta

IV.AP

Ladňák Patrik

IV.AP

Martinický Andrej

IV.BP

Blaho Andrej

IV.AM

Dve jednotky, dve dvojky

Franeková Katarína

IV.AP

Borisová Martina

IV.CP

Kasman Tomáš

IV.AM

Person Tomáš

IV.AM

Jedna jednotka, tri dvojky

Dolinay Pavol

IV.AP

Dudáková Barbora

IV.AP

Minárik Patrik

IV.AP

Šlenker Jakub

IV.CP

 

Štyri dvojky

Bučo Jozef

IV.BP

 

Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom a majstrom odbornej výchovy, ktorí
žiakom počas celého štúdia odovzdávali svoje vedomosti a zručnosti,
pripravovali ich na úspešné ukončenie štúdia. Osobitné poďakovanie patrí i
triednym učiteľom za ich profesionálny pedagogický a ľudský prístup pri
formovaní mladých ľudí – PaedDr. Daubnerovej (IV.AP), Ing. Chajdákovej
(IV.BP), Ing. Kostolnej (IV.CP), Mgr. Černekovej (IV.AM), Mgr. Dutkovej
(II.AN).


Všetkým absolventom želáme zdravie, úspech, radosť v živote. Tým, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu, prajeme veľa úspechov a tým, ktorí nastupujú do zamestnania prajeme radosť z práce, kariérny postup a rozvoj svojich zručností.