Výsledky celoslovenskej súťaže Expert geniality show – 14. miesto z 1540 súťažiacich

V tomto ročníku sa do súťaže Expert geniality show zapojilo 10 297 žiakov zo 478 škôl z celého Slovenska. Timotej  Pustaj z II.BP triedy bol najúspešnejším žiakom z našej školy, umiestnil sa v celkovom poradí na 14. mieste.

Za umiestnenie v témach Dejiny, udalosti, umenie a Svetobežník získal diplom TOP EXPERT. Druhým úspešným žiakom bol Robert Verhaar zo IV.CP triedy, ktorý získal diplom TOP EXPERT v témach Svetobežník a Do you speak English? Medzi najúspešnejších žiakov patrili i Jakub Kováč zo IV.CP a Klaudia Vranová z I.BP. Vedomostnej súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy, ktorí súťažnou formou porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a predviedli svoje schopnosti. Všetci súťažiaci boli odmenení diplomami.

Veríme, že všetci tí, ktorí tento rok uspeli, sa pokúsia na budúci rok obhájiť dobré výsledky. Pre tých, ktorí neuspeli alebo sa nezapojili je táto súťaž motiváciou a zároveň výzvou.