Projekt „Medzník slovenského národa – vznik ČSR v roku 1918“

Cieľom projektu je predstaviť vznik ČSR v roku 1918 ako udalosť, ktorá otvorila novú kapitolu našich dejín, dôležitý krok na ceste vývoja Slovenska v Európe.

Zaujímavé aktivity  pre žiakov 1. – 4. ročníka študijných odborov  sa budú uskutočňovať od apríla do 29. júna 2018.

Zapojte sa aj Vy! Spoznávajte slovenské dejiny netradičnou formou.

 

P. č. Názov aktivity Stručná charakteristika aktivity
1. Diskusné fórum

ČSR

Diskusia žiakov na tému ČSR spojená s projekciou československého filmu
2. Exkurzia Brezová pod Bradlom  Mohyla M.R.Štefánika
3. Osobnosti a udalosti českých a slovenských dejín Súťaž  v tvorbe prezentácií v powerpointe

 

4. 100 otázok a odpovedí Kvíz  z histórie a súčasnosti slovenského a českého národa
5. Slováci a rok 1918 Literárna súťaž /esej o význame roku 1918 a úlohe slovenského národa
6. Exkurzia Martin Martin ako miesto Martinskej deklarácie, centrum slovenského národného života, Národný cintorín, Múzeum M. Benku
7. Exkurzia za ľudovou kultúrou Valašské múzeum v prírode v Rožnove pod Radhoštěm
8. Deň s češtinou Vzdelávacie a tvorivé aktivity

 

Projekt je realizovaný s podporou finančných prostriedkov z grantového programu odboru školstva a športu ŽSK s názvom „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“ a RRZ Dopravnej akadémie, Rosinská cesta 2, Žilina.

Informácie o aktivitách Vám poskytnú vyučujúci SJL a DEJ.