Plavecký výcvik

Opäť sa stretol rok s rokom a žiaci našej školy sa zúčastnili plaveckého výcviku v  Mestskej krytej plavárni v Žiline. Výcviku sa zúčastnili žiaci druhého ročníka z tried II.AP, II.BP, II.AM a II.BP. Plavecký výcvik sa uskutočnil v dvoch turnusoch, v termínoch od  17.04. – 19.04.2018 a od 23.04. – 25.04.2018.

Žiaci boli na začiatku výcviku oboznámení s BOZP a s prevádzkovým poriadkom Mestskej krytej plavárne v Žiline. Plavecký výcvikový kurz je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl ako kurz pohybových aktivít v prírode pre žiakov druhého ročníka. Tento kurz sme využili na nácvik a zdokonaľovanie základných plaveckých štýlov, žiaci si vyskúšali vytrvalostné plávanie v rôznych plaveckých štýloch, zároveň si vo vode mohli zmerať svoje plavecké schopnosti a využiť vodu i na zábavu. Plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktoré zvyšuje pohybovú zdatnosť, disciplinovanosť, samostatnosť a upevňuje hygienické návyky.

Na záver chcem skonštatovať, že v priebehu celého výcviku nedošlo k žiadnemu zraneniu a môžeme zhodnotiť, že plavecký výcvik splnil stanovený cieľ.