„Mladý Európan“

Dňa 18. 4. 2018 sa uskutočnila regionálna súťaž trojčlenných družstiev študentov 2. alebo 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl žilinského regiónu.

Podmienkou účasti tímu bolo odovzdanie stručného projektu o krajne aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Bulharsku, alebo o Rakúsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2018.

Timotej Pustaj, Lukáš Višváder a Martin Šagath reprezentovali našu školu v tejto súťaži. Vypracovali projekt o Bulharsku, ktorý predstavil túto krajinu z pohľadu študentov, jej históriu, geografiu, kultúru a zároveň zachytiť jej pôsobenie z perspektívy člena Európskej únie. Odpovedali na testové otázky a riešili jazykovú tajničku.

13. ročník celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“ sa konal v Informačnom centre Europe Direct Žilina, Žilinská univerzita v Žiline.