Tvorivé písanie

Dňa 6. marca 2018 sme v našej škole „tvorivo písali.“  Žiaci využívali rôzne tvorivé metódy, postupy a techniky písania, napríklad asociačné tvorenie textu, zmena perspektívy, životná abeceda…

Mimoriadne vydarená školská akcia sa žiakom veľmi páčila. Žiaci umelecky pracovali s abecedou – vytvárali príbehy, básne, ktoré aj prezentovali. Pracovali samostatne a vytvorili originálne diela.

Tvorivého písania sa zúčastnilo 26 žiakov z prvých až tretích ročníkov. Najkrajšie a najzaujímavejšie práce budú uverejnené aj v školskej ročenke.

Ďakujeme všetkým za príjemný zážitok a prajeme, nech sa všetkým v písaní naďalej dobre darí.

Práce žiakov hodnotili pedagógovia:

Mgr. O. Černeková, Mgr. Z. Majchráková, Mgr. M. Ujháziová