Hviezdoslavov Kubín

Mňa kedys zvádzal svet, mi hovoriac: „Reč, ktorú z domu vieš, ó, jak je lichá!“ Nádejní recitátori, budúci spisovatelia, milovníci umeleckého slova sa zišli 6. marca 2018  na  školskom  kole súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.

„Pod kritickým drobnohľadom“ našich slovenčinárov – Mgr. O. Černekovej,  Mgr. M. Ujháziovej a Mgr. Z. Majchrákovej  súťažili študenti 1.–3. ročníkov študijných odborov v kategóriách: v prednese poézie a prózy.

Ocenenie získali nasledovní recitátori:

1.kategória – prednes poézie:

              1.miesto: Sára Krenželová z I.BP

              2.miesto: Helena Bušková z III.BP

             3.miesto: Lukáš Makuka z II.BP

Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň nás hreje dobrý pocit, že kladný vzťah k našej ľubozvučnej slovenčine stále pretrváva.