Exkurzia na Katedre merania a aplikovanej elektrotechniky Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline

Dňa 13. 3. 2018  sa žiaci II.AM triedy zúčastnili exkurzie v laboratóriách KMAE. Žiakom sa venoval Ing. Matej Kučera, PhD.,  ktorý ich oboznámil s možnosťou štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.  Informoval ich o  bakalárskej forme štúdia, vyučovacích predmetoch a ich obsahu, podmienkach  prijatia a ukončenia štúdia.

Ing. Sebek, PhD nás previedol laboratóriami  KMAE, kde práve prebiehali praktické cvičenia žiakov. Študenti žiakom ukázali prácu s elektrotechnickými prístrojmi, vysvetlili im, čo merajú a princíp fungovania prístrojov. V ďalšom laboratóriu študenti montovali auto na elektrický pohon a diagnostikovali autá na diagnostických prístrojoch.  Myslím si, že praktická ukážka žiakov obohatila a ukázala im aj nové možnosti štúdia.

Katedra zabezpečuje vzdelávanie pre základné predmety ako sú meranie a meracie systémy, elektrotechnika cestných vozidiel, autodiagnostika a ďalšie špecializované predmety študijných programov Elektrotechnika a Autotronika.  Ich úlohou je taktiež zabezpečiť výučbu elektrotechniky aj na ostatných fakultách Žilinskej univerzity.