Výstava výrobkov stredných odborných škôl 2018

Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizuje šiesty ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, prebieha od 26. februára do 9. marca 2018 v priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline.

Cieľom výstavy je osloviť najmä žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ale aj podporiť a propagovať odborné vzdelávanie a prípravu u širokej verejnosti. Na výstave prezentuje  svoje výrobky a služby 20 stredných odborných škôl z Horného Považia, Kysúc, Turca, Oravy a Liptova. Je možnosť  vidieť výrobky a práce s kováčskou, remeselníckou, rezbárskou či dekoratívnou tematikou; zastúpenie bude mať aj doprava, technika, lesníctvo, drevárstvo a stavebníctvo, strojárstvo, poľnohospodárstvo a výtvarníctvo.

 Hlavnou myšlienkou výstavy je priblížiť žiakom základných škôl prácu študentov a pedagógov stredných odborných škôl a pomôcť im lepšie sa zorientovať pri výbere ich budúceho povolania.

 Na slávnostnom otvorení výstavy  sa za našu školu zúčastnili ZRŠ Ing. E. Rezníčková a Mgr. A. Medviďová, ktorá spolu s Ing O. Mrmusom majú záštitu nad naším stánkom.

Stánok dopravnej akadémie je prezentovaný výrobkami  žiakov učebných aj študijných odborov, ktoré boli zhotovené pod vedením majstrov Školských dielní na Košickej ceste 2, Žilina  a propagačnými materiálmi.