Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V Dopravnej akadémii v Žiline sa dňa 13. februára 2018 uskutočnil 28. ročník krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, organizácie priamo riadenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Organizáciu olympiády na našej škole zabezpečovala odborná komisia pod vedením Mgr. A.Medviďovej,  ktorá oficiálne  v priestoroch dopravnej akadémie zahájila krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Poďakovanie patrí  Mgr. M. Maxianovej – predsedníčke KK ONJ, Ing. J.Buntovej a  p. Mackovej,  vybraným žiakom z III.AP triedy a všetkým, ktorí prispeli k profesionálnemu zabezpečeniu súťaže.

Riaditeľka školy, Ing. Mária Vítová, Ph.D zaželala prítomným príjemnú pracovnú atmosféru a  skúšobným komisiám pekný zážitok z odpovedí žiakov.

Do súťaže bolo prihlásených 64 súťažiacich  z jednotlivých typov škôl: zo ZŠ – 18 škôl,  gymnázií – 21 škôl, osemročných gymnázií – 4 školy, obchodných akadémii – 2 školy, SOŠ -7 škôl, a to zo Žiliny, Martina, Liptovského Mikuláša, Vrútok, Ružomberka, Oščadnice, Dolného Kubína,   KNM, Turčianskych Teplíc, Čadce, Liptovského  Hrádku, Liptovskej Teplej, Tvrdošína, Sučian, Trstenej, Námestova, Turzovky, Považskej Bystrice, Oravskej Lesnej, Oravskej Jasenice, Veľkého Rovného.

Jednotliví súťažiaci boli rozdelení do 7 kategórií 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C a 2.D. V každej kategórii bola trojčlenná skúšobná komisia, medzi ktorou  bola aj naša kolegyňa Mgr. Marcela Hubočanová. Každá komisia po skončení súťaže vyhodnotila prácu súťažiacich a troch najlepších ocenila diplomami a vecnými cenami. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v marci v Bratislave.

Vedomostná úroveň súťažiacich bola na vysokej úrovni, potešujúci je i záujem žiakov zo základných škôl, kde hodinová dotácia na vyučovanie nemeckého jazyka je veľmi nízka. Napriek tomu záujem o Olympiádu v NEJ neklesá, naopak sa zvyšuje.

Veľmi pozitívne hodnotíme možnosť postupu dvoch  súťažiacich z okresného do krajského kola.