Futbalový zápas

V podvečer  6. februára 2018  odohrali naši žiaci ŠI, Rosinská cesta 2  priateľský medziinternátny futbalový zápas so žiakmi ŠI, Rosinská cesta 4 v telocvični dopravnej akadémie.

Celý zápas sa niesol v príjemnej športovej atmosfére a v duchu fair – play.  Zápas bol vyrovnaný a jeho víťazom sa stalo napokon družstvo našich žiakov.

Hlavným cieľom uskutočnenia futbalového zápasu bola prevencia požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok, ako aj spojenie športovej a spoločenskej oblasti. Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom, splnilo svoj účel a stalo sa príjemným spestrením bežného dňa žiakov ubytovaných v ŠI.