DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 02/2018

Dňa 7. februára 2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Našu školu, Dopravnú akadémiu, Rosinská cesta 2, Žilina navštívilo 130 žiakov z 31  základných škôl. [sg_popup id=“2″ event=“onload“][/sg_popup]

Pre deviatakov je veľmi ťažká a dôležitá  správna voľba strednej školy a po jej absolvovaní  ich uplatnenie sa  na trhu práce, alebo ďalšom štúdiu na vysokej škole.

Veľmi nás teší, že medzi hosťami boli prítomní aj rodičia, ktorí prejavovali značný záujem o študijné a učebné odbory pre školský rok 2018/2019. Po rozdaní propagačných materiálov a úvodných informáciách naši žiaci previedli prítomných po škole, ukázali im modelové situácie na odborných predmetoch a na hodinách anglického jazyka. K profesionálnej prezentácii školy pomocou IKT techniky prispela elektronická katedra, dataprojektor spolu s interaktívnou tabuľou. Vyučujúci  veľmi ochotne a kompetentne odpovedali na otázky  rodičov a žiakov ohľadom študijných , učebných odborov a o duálnom vzdelávaní. Deviataci sa mohli zapojiť do pripravených súťaží a kvízov za účasti našich žiakov.

O štúdium na  našej škole majú žiaci aj mimo okresu Žilina, preto navštívili aj  priestory školského internátu.

Po prehliadke školy  záujemcovia o štúdium na našej škole sa presunuli  do Školských dielní na Košickej 2, Žilina, kde si pozreli praktickú časť výučby v moderných dielňach.

Veríme, že bohatý program , moderné priestory  školy, školských dielní a internátu  prispeli k dôstojnej prezentácii dopravnej akadémie.

Všetkým tým, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie.

Odborná učebňa logistiky Zasadačka DA Učebňa autoelektroniky Odborná učebňa OP Košická