Stredoškolský podnikateľský zámer – 4. ročník

Dňa 8. decembra 2017 sa uskutočnil 4. ročník súťaže o najlepší stredoškolský podnikateľský zámer. V tento deň žiaci 3. ročníkov študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia obhajovali svoje podnikateľské zámery.

Do súťaže bolo prihlásených 5 študentov, ktorí obhajovali svoje projekty: Marek Kaduch, Ivana Valčuhová, Alžbeta Durschmiedová, Vanesa Marčišová a Helena Bušková z triedy III.BP.

Odborná komisia pracovala v zložení: Ing. Eva Rezníčková, zástupkyňa pre odborné predmety a vyučujúce ekonomických predmetov Ing. Jana Kostolná, Ing. Martina Čelková, vypočula si študentské podnikateľské zámery  na rôzne témy z oblasti starostlivosti a údržby osobných automobilov, cukrárne, pekárne, masérskych služieb a agropodnikania.

Komisia brala do úvahy tieto kritériá:

  • originalitu
  • realizovateľnosť
  • trhové šance a udržateľnosť
  • inovačný potenciál zámeru
  • kvalitu spracovania podnikateľského zámeru

Do súťaže „Stredoškolský podnikateľský zámer“, ktorej organizátorom je Žilinský samosprávny kraj postupujú dve práce autorov: Ivany Valčuhovej a Heleny Buškovej.