Logistické centrum COOP Jednota, Horný Hričov

Dňa 29.11.2017 sa žiaci I.AP, študijného odboru technika a prevádzka dopravy, zúčastnili odbornej exkurzie v Logistickom centre COOP Jednota, Horný Hričov.

V úvode exkurzie žiaci získali základné informácie o Logistickom centre COOP Jednota, ktoré patrí medzi najnovšie a najväčšie logistické centrum v systéme najväčšieho domáceho obchodného reťazca. Hlavnou činnosťou spoločnosti je nákup a distribúcia potravinárskeho a priemyselného tovaru pre 325 predajní štyroch spotrebných družstiev COOP Jednota, Bytča, Martin, Žilina a Prievidza.

Jedná sa o skladovací halový objekt, ktorý je rozdelený na suchý sklad, sklad ovocia a zeleniny a sklad mliečnych výrobkov.

Po základných informáciách sme sa presunuli do jednotlivých druhov skladov, kde sme sa oboznámili s mechanizačnými zariadeniami, ktoré pracovníci logistického centra využívajú pre uskladnenie i vyskladnenie potravinového i priemyselného tovaru. Pre danú činnosť využívajú hlavne nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, ktoré im umožňujú stohovať tovar do regálov, ktoré sú rozdelené do štyroch častí.

Žiaci mali taktiež možnosť vidieť činnosť otočnej plošiny, ktorá uľahčuje pracovníkom balenie tovaru uloženého na ekopaletách. Keď sa tovar dobalí, nalepí sa naň páska s určitou farbou napr. červená, zelená, ktoré predstavujú čas expedovania tovaru.

Cieľom našej odbornej exkurzie bolo prehĺbiť i rozšíriť si teoretické vedomosti z činnosti logistického centra.