CISCO AKADÉMIA

Vy, žiaci našej školy, máte jedinečnú príležitosť získať certifikát IT Essentials: PC Hardware and Software  Cisco NetAcad. Certifikát získate po úspešnom absolvovaní kurzu.

Kurz vysvetľuje architektúru počítača a funkcie operačných systémov. Študenti sa oboznamujú s funkciami hardvérových a softvérových komponentov, údržbou počítača a pravidlami bezpečnosti. Na laboratórnych cvičeniach sa študenti učia zostaviť a nakonfigurovať počítač, nainštalovať operačný systém a softvér, riešiť hardvérové a softvérové problémy. Kurz naviac obsahuje aj úvod do sieťovania. Tento kurz pomáha študentom v príprave na certifikáciu CompTIA’s A+.

V priebehu štúdia žiaci vypracujú stanovený počet priebežných testov a záverečný test (tak teoretický, ako aj praktický) podľa zostaveného časového plánu štúdia. Pri štúdiu sa využíva vzdelávací interaktívny multimediálny systém na báze internetu firmy Cisco. Tieto študijné materiály sú v anglickom jazyku, preto je dôležité ovládať aspoň základy technickej angličtiny. Praktické cvičenia  prebiehajú v slovenskom jazyku.

Ak aj ty chceš získať tento svetovo uznávaný certifikát, kontaktuj: Ing. Zdenku Dubovickú dubovicka@doaza.edu.sk .

Teším sa na spoluprácu!

http://cisco.netacad.net