Zakladacia listina JA firmy Business Insiders

Dňa 14. 11. 2017 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie JA firmy Business Insiders.

JA firma simuluje akciovú spoločnosť a jej podnikateľská činnosť bude zameraná na výrobu a predaj príležitostného tovaru na vianočných a veľkonočných trhoch, organizovanie charitatívnych a športových aktivít. Manažment firmy tvoria: Kristián Mešina, prezident JA firmy, Petra Tonkovičová, viceprezidentka  financií, Dávid Brezina, viceprezident ľudských zdrojov, Barbara Baloghová, viceprezidentka marketingu, Patrik Gama, viceprezident výroby. Študenti z III.AP triedy.

Po splnení všetky podmienok (Stanovy JA firmy, Podnikateľský zámer JA firmy a Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia JA firmy) bola dňa 15. 11. 2017  neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko udelená zakladacia listina a naša študentská JA firma môže začať oficiálne podnikať.

Držíme im palce, aby prepojili teoretické vedomosti s praxou.