Jazykový kvet

 

Dňa 28. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v anglickom jazyku s názvom Christmas Language Flower – Vianočný jazykový kvet. Do súťaže bolo zapojených 23 študentov prvých, druhých, tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov, ktorí si pripravili krátke ukážky na umelecký prednes.

Školská súťaž sa uskutočnila pod pedagogickým vedením Mgr. Kataríny Kyklošovej a Mgr. Janky Moravčíkovej.

Keďže sa Vianoce nezadržateľne blížia, súťaž prebiehala vo vianočnej atmosfére. Pani učiteľky pripravili pre študentov vianočný punč a sladké dobroty. Najskôr študenti pracovali na krátkom vianočnom dotazníku, kde ich úlohou bolo odpovedať na otázky zamerané na Vianoce.

Okrem prednesu študenti súťažili o najlepšie vypracovaný kvíz o Vianociach. Úlohy boli zamerané na čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením na základe krátkej vianočnej rozprávky Shrek a vianočnú slovnú zásobu.

Súťaž mala dve kategórie: prednes poézie, prózy, drámy a riešenie vedomostného kvízu. Na prvom mieste v kategórii prednes sa umiestnila Klaudia Vranová z I.BP, druhé miesto obsadila Helenka Bušková z III.BP. V kategórii o najlepšie vypracovaný vedomostný kvíz získal najvyšší počet bodov a teda prvé miesto Richard Kollárčik z III.BM, druhé miesto obsadil Martin Markuš z III.AP.

Všetkým víťazom aj zúčastneným ešte raz srdečne gratulujeme a veríme, že sa im téma i priebeh súťaže páčili a cítili sa príjemne.