Imatrikulácie v ŠI

17. november je spätý so študentmi a v našej škole sa v tomto období konajú imatrikulácie.

Ani ubytovaní žiaci v školskom internáte nezostali bez aktivity. Tretiaci pripravili žiakom 1. ročníka oficiálne privítanie na pôde školského internátu, ktoré sa uskutočnilo 15. novembra 2017 vo večerných hodinách.

Internátne imatrikulácie sa nezaobišli bez vtipných úloh pre prvákov a sľubu žiakov prvých ročníkov, ktorí dostali aj imatrikulačný list. Moderovania sa ujal Ján Radovan Hanko, o hudobnú časť sa postarali žiaci z konzervatória a nechýbala ani diskotéka.

Imatrikulačný sľub

Sľubujem pred týmto slávnostným zhromaždením,

že pre náš internát  budem iba potešením,

 Vychovávateľky  budem vždy počúvať,

pred  internátom nebudem viac pofajčievať  a zbytočne postávať.

 Svoju izbu vždy upratanú budem mať

a posteľ si budem pravidelne ustielať.

 A že internát radi máme,

jeho dobré meno verne zachováme.

Tak na svoju česť sľubujeme

imatrikulacnylist (1)