Imatrikulácie prvých ročníkov

16.11.2017 sa žiaci dopravnej akadémie, tak ako každý rok, zišli v Dome odborov v  Žiline na imatrikuláciách prvých ročníkov.

Slávnostná udalosť začala študentskou hymnou a ďalej pokračovala pod taktovkou dvoch tretiakov, členov žiackej školskej rady, Jána Radovana Hanka a Richarda Kollárčika. Pripravili si úlohy pre jednotlivé prvácke triedy a zároveň vtipne a pohotovo reagovali na rôzne situácie. Zástupca každej triedy prečítal aj sľuby z prváckeho desatora.

Na záver si moderátori pozvali na pódium triedne učiteľky prvého ročníka, ktoré tiež plnili úlohu, potom podpísali sľub triedneho učiteľa a prevzali si imatrikulačné listiny pre svojich žiakov.

Po imatrikuláciách nasledovalo divadelné predstavenie „Cyrano alebo Balábilé o nose“ v podaní Túlavého divadla a v réžii Jakuba Nvotu. Na pódiu sa snúbil kus tradičnej poetiky a nášho jazyka, vtipné verše, výpoveď o láske, samote a podivnom osude.