Odborná exkurzia

Dňa 5. októbra 2017 sa žiaci z  II.AP triedy spolu s vyučujúcou Mgr. Annou Medviďovou zúčastnili, v rámci predmetu dopravné tovaroznalectvo, odbornej exkurzie v SK-FOTOS, s.r.o. Žilina.

Táto moderná spoločnosť existuje v Žiline  so 100 % účasťou zahraničných partnerov a s dlhoročnými skúsenosťami so spracovávaním termoplastov technológiou vstrekovania – vstrekovanie plastov injection moulding a vyfukovania plastových PMMA glóbov. Sortiment plastových výrobkov tvoria prevažne technické výstreky s uplatnením v stavebníctve – zatepľovacie a kotviace hmoždinky, strojárenstve a elektrotechnickom priemysle – svietidlá Mareco Luce. Dominantné miesto zaberá vstrekovanie plastových krytov pre osvetľovaciu techniku .

Počas  exkurzie si žiaci mali možnosť prezrieť aj predajňu a servis Mercedes-Benz / MOTOR-CAR Žilina, a.s. na Rosinskej ceste.

Počas prehliadky najnovších modelov áut a po odbornom výklade nasledoval krátky kvíz od našich sprievodcov, z ktorého traja víťazi boli pozvaní na skúšobnú jazdu k vodnému dielu v krásnom, najnovšom type BMW – Mercedes. Z exkurzie sme si priniesli nielen  propagačné materiály, ale aj  pekné zážitky.