Digitálna garáž – poďakovanie

Ďakujem všetkým našim žiakom, ktorí úspešne zvládli testy z 89 lekcií a získali z 23 tém 23 odznakov. Umožnili nám tak získať najväčší počet certifikátov zo všetkých zúčastnených škôl na Slovensku.

Neviete, o čom hovorím? Ďakujem našim študentom, ktorí úspešne získali certifikát od Googlu, a tak umožnia svojim kamarátom navštíviť spoločnosť Google Slovensko a poobedovať s googlermi. A to nie je všetko! Pani učiteľka Ing. Martina Čelková s najväčším počtom certifikovaných žiakov vyhrala poukaz na ubytovanie v sieti hotelov Sorea.

Čo študenti? Tí nedostanú nič? Nebojte sa, šťastie sa usmialo na jedného z vás. Lukáš Vlček bol jedným z piatich študentov, ktorí získali outdoorovú kameru. Srdečne blahoželám!

Chcete aj vy tento certifikát? Neváhajte a zaregistrujte sa aj vy na „Digitálnu garáž“.

Výsledná listina: http://www.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=7868

Digitálna garáž: https://learndigital.withgoogle.com/digitalnagaraz