Všetkými desiatimi

Písanie 10 – prstovou hmatovou metódou sa dnes považuje za ďalšiu štandardnú gramotnosť. Táto metóda má široké využitie v praxi, napr. pri odpise rôznych textov, pri písaní záverečných, ročníkových a iných prác, tiež pri tvorbe a štylizovaní obchodných listov. Niektoré zo spomenutých činností boli obsahom Súťaže v písaní na EPS a tvorbe obchodných listov. Na koordinovaní  súťaže sa podieľali  vyučujúce odborných predmetov: Ing. M. Gálffyová, RNDr. M. Baníková a Ing. M. Fabiniová.

Skúška šikovnosti prstokladu našich 12 prvákov pri odpise textu sa uskutočnila dňa 22. 06. 2017. Najprv bolo rozcvičenie a potom súťažný odpis. Základ tvorila presnosť v odpise. Čím menej chýb, tým lepšie. Medzi najlepšie odpisy sa zaradili tie, ktorých autormi boli:

  1. miesto Adriána Pagáčová, I. AP
  2. miesto Dávid Decký, I. AP
  3. miesto Natália Valčuhová, I. BP

V kategórii 2. ročníkov, dňa 21. 06. 2017 súťažilo v dvoch podkategóriách 13 žiakov, z toho 5 žiačok z II. AP a 8 žiačok z II. BP triedy. Ich úlohy boli rozdielne, nakoľko každá trieda má iný obsah vzdelávania.

Hodnotila sa formálna úprava, gramatické a štylistické chyby a dodržiavanie úpravy písomností podľa normy. Ako najlepšie boli vyhodnotené obchodné listy nasledovných žiačok:

Podkategógia II. AP

1. miesto – Katarína Boldiová

2. miesto – Nesrin Mohidin 

3. miesto – Klaudia Smolková, Michaela Kampasová

Podkategória II. BP

1. miesto – Alžbeta Dürschmidová, Laura Škorvánková, Ivana Valčuhová

2. miesto – Stella Privarová

O čosi náročnejšia bola dispozícia obchodného listu pre žiakov III.AP a III.CP triedy dňa 19. 06. 2017. Hodnotenie zostavených listov po formálnej a štylistickej stránke bolo veľmi tesné. Rozhodovali naozaj maličkosti. O to viac to bolo zaujímavejšie. A kto to najlepšie napísal?

 

  1. miesto – Dominika Jonasíková, III. CP
  2. miesto – Alžbeta Guráňová, III. CP
  3. miesto – Lukáš Jedinák, III. CP

 

Úspešní súťažiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Tešíme sa, že máme takých šikovných žiakov. Dúfame, že získané vedomosti a zručnosti uplatnia úspešne aj v praxi.