Tolerancia, rasizmus, antisemitizmus – beseda

Dňa 8. júna 2017 žiaci z III.CP triedy formou besedy získali základnú orientáciu o probléme radikalizácie a extrémizmu, jeho formách a nebezpečnosti. Žiaci vyvodili základné pojmy s využitím vedomostí z histórie, historických udalostí. Boli im sprostredkované informácie o tolerancii, rasizme a antisemitizme.  Zároveň žiaci vyjadrovali svoj názor  na reálne problémy súčasnosti, spoločenské, politické. Diskutovali o konkrétnych príkladoch, zamýšľali sa nad úpadkom morálnych hodnôt spoločnosti, situáciou v EU. Dokumentárny film im poskytol svedectvo o holokauste.

  „A čo s tým teraz máme urobiť my?“ Táto otázka bola záverom a zároveň výzvou k zamysleniu…