Správa z exkurzie Letiska Hričov

Dňa 28. 06. 2017 sme my, žiaci I.BP Dopravnej akadémie v Žiline, navštívili letisko Žilina, ktoré sa nachádza blízko obce Dolný Hričov, 10 kilometrov západne od mesta Žilina. Celá exkurzia sa začala nástupom žiakov na autobusovej stanici v meste Žilina o 9:00 hod. Cesta na letisko trvala 20 minút. O 9:30 h. sa začala naša exkurzia po letisku. Naša skupina bola  sprevádzaná Ing. Zdenkou Pištíkovou.

Letisko sa používa na vnútroštátne a medzinárodné lety, v dnešnej dobe už prevažne len na súkromne lety biznismanov, ktorí cestujú po Európe súkromnými lietadlami na rôzne mítingy. Okrem toho letisko slúži aj na potreby Žilinskej univerzity, na výcvik pilotov. Boli sme oboznámení, že pri príchode na letisko, s účelom letu postupujete nasledujúcimi krokmi.

  1. Vstup na letisko.
  2. Check-In.
  3. Odovzdanie batožiny.
  4. Bezpečnostná prehliadka cez detektor kovu, príručnej batožiny, prípadne osobnej prehliadky.
  5. Následne ste poslaní do príslušne miestnosti, teda do GATE – A, prípadne pri zakúpení VIP letenky, za vyššiu cenu, do GATE – VIP
  6. Neskôr nasleduje presun do lietadla a let.

 

Po oboznámení so základnými postupmi a krokmi na letisku sme spoločne s našou skupinou prešli na prehliadku detektoru kovu, niektorí žiaci mali aj možnosť túto prehliadku podstúpiť. Detektor kovu fungoval tak ako mal. Žiaci, ktorí podstúpili prehliadku najskôr zo seba dali preč všetok kov, detektor nenašiel nič. Neskôr, pre uistenie si zobrali rozličné kovové prístroje, ktoré detektor okamžite našiel a vydal výstražný zvuk. Fungovalo to perfektne. Bol nám taktiež poskytnutý náhľad do samotného jadra detektoru príručnej batožiny, ktorý nám presne ukázal čo sa v batožine nachádza. Po dôkladnej prehliadke bezpečnostnej miestnosti sme sa presunuli ku prehliadke GATE a GATE – VIP, kde nám boli poskytnuté informácie taktiež o tom, ako postupuje pracovník bezpečnostnej služby, ktorému sa človek nepozdáva. Do miestnosti vstúpi ako bežný človek a sleduje chovanie ľudí, následne pri zistení podozrenia koná.

Z dôvodu, že na letisku sa práve neuskutočňoval žiaden výcvik ani nekonal žiaden let, bol nám taktiež poskytnutý náhľad do hangárov Žilinskej univerzity, kde sme sa mohli s lietadlami stretnúť v blízkom kontakte a odfotiť sa s nimi.

Letisko je taktiež plne vybavené najnovšími technológiami, navigačným systémom a taktiež svetlami, ktoré sú umiestnené pred letiskom kvôli lepšiemu nasmerovaniu na letisko pri nepriaznivých podmienkach počasia.

Na záver exkurzie sme videli vyradený vládny špeciál – najviac nás zaujal jeho interiér a kabína pilotov.

Celá prehliadka prebiehala s kľudom a veľmi sa mi páčila, bol som oboznámený s novými skutočnosťami na letisku a som veľmi rád že som tam bol.

Ing. Juliana Duháčková