Nočný beh 2017

Podujatie pod záštitou  Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Dňa 1. 6. 2017 sa o 21.00 hod. uskutočnil druhý ročník nočného behu, ktorého hlavným cieľom bola  myšlienka „ Koniec chudoby začína v škole“. Aj v dnešnom svete sú deti, ktoré nemajú finančné, materiálne a ani sociálne podmienky, aby mohli prežiť plnohodnotné detstvo. Jednou z takých krajín je aj Kambodža.

Na základe osobnej skúsenosti našej kolegyne Mgr. Márii Sikorovej, ktorá  spoznala José Merlin, iniciátorku a podporovateľku vzdelávania chudobných detí v Kambodži, Merlin´s friends, sme sa rozhodli aj takto na diaľku podporiť tieto deti.

O to viac bol tento beh symbolický, pretože 1. júna bol Medzinárodný deň detí.

Do aktivity sa spolu zapojilo 167  ľudí  ( z 11 stredných škôl ŽSK: Internát pri SŠ, Rosinská cesta 4, Ža; Stredná priemyselná škola stavebná, Ža; Gymnázium Veľká okružná, Ža; Gymnázium Bytča; Konzervatórium Ža; Internát pri Strednej zdravotníckej škole, Ža; Internát pri Dopravnej akadémii, Ža; Gymnázium – Varšavská, Ža; Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Ža; Bilingválne Gymnázium, Ža; Gymnázium Kráľovnej pokoja, Ža. a 5 ZŠ zo Žiliny: ZŠ – Martinská, Ža; ZŠ – sv. Cyrila a Metoda, Ža; ZŠ – Závodie, Ža; ZŠ – Budatín; ZŠ – Vendelína Javorku, Ža ).  Open kategória 9 žien14 mužov.

Atmosféra bola športová, súťažiaci mali dobrú náladu a odhodlanie  zvíťaziť.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

Dievčatá ZŠ:

 1. miesto: Srbecká Bianka – 0:47,50

Chlapci ZŠ:

 1. miesto: Staník Teo – 0:41,11
 2. miesto: Begičevič Denis – 0:41,11
 3. miesto: Jančula Filip – 0:42,58

Dievčatá:

 1. miesto: Belkianská Erika – 0:35,06
 2. miesto: Poliaková Katarína – 0:41,36
 3. miesto: Poliaková Helena – 0:41,36

Chlapci:

 1. miesto: Jakubis Martin – 0:31,14
 2. miesto: Dinga Richard – 0:34,24
 3. miesto: Kocifaj Adrián – 0:34,25

OPEN kategória:

 1. miesto: Tavačová Lenka – 0:37,23 – ženy
 2. miesto: Dikoš Martin – 0:34,14

 

 

Naše veľké ĎAKUJEM patrí súťažiacim, fanúšikom, celému organizačnému tímu vrátane pedagogických a nepedagogických pracovníkov, rodičom a priateľom našej školy

Spoločne sa tešíme na ďalší  ročník!

Kompletná výsledková listina je k dispozícii tu.

Fotografie z akcie: http://www.rajce.net/a14109622