Krajské kolo vedomostnej súťaže Mladý Slovák 2017

Jakub Kováč z III.CP a Helena Bušková z II.BP reprezentovali našu školu 08.06.2017 v krajskom kole vedomostnej súťaže Mladý Slovák. V kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja súťažili žiaci  2. a 3. ročníkov stredných škôl, ktorí absolvovali písomný vedomostný test, zameraný na tradície, kultúru a históriu slovenského národa.

V silnej konkurencii dôstojne reprezentovali našu školu. Naši žiaci boli prítomní aj na slávnostnom vyhodnotení literárnych, výtvarných a umeleckých súťaží Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vyhlásených v školskom  roku  2016/2017.