Exkurzia v priestoroch DA

Aj naša škola patrí k inštitúciám, ktorých zamestnanci pracujú s písomnosťami. Na základe stanovených  predpisov je povinnosťou organizácie archivovať písomnosti rôzneho druhu. Dopravná akadémia tiež uchováva podobné písomnosti v archíve.

O danej problematike sa žiaci 2. ročníka (II. AP, II. BP) oboznamujú v učive odborných predmetov TEA aj ADK.

Ako to vyzerá v takom archíve písomností si žiaci mohli pozrieť v priestoroch našej školy  počas obidvoch školských polrokov – 20. 10. 2016 (II. AP) a 21. 06. 2017 (II. BP).