Banská Bystrica a jej miesto v histórii slovenského národa

Dňa 31.05.2017 sa žiaci z tried I.BM a I.BP zúčastnili exkurzie z histórie. Navštívili Múzeum SNPSkanzen ťažkej bojovej techniky v Banskej Bystrici. Autentický dokumentárny film o vzniku nacizmu v Nemecku, zrode fašistickej diktatúry, nástupe Hitlera k moci zaujal žiakov.

Žiaci tiež prejavili veľký záujem o predmety,  písomné a obrazové záznamy z obdobia 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Upútal ich  zaujímavý lektorský výklad, ktorým im boli sprístupnené nové poznatky zo slovenských dejín. Živo diskutovali, pozreli si  stálu expozíciu s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“, ktorá prezentuje rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Je tematicky, obsahovo aj materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou Múzea SNP.

Ústrednú tému expozície tvorí protifašistický odboj a jeho vyústenie do SNP. V expozícii je dokumentovaná aj problematika ukončenia 2. svetovej vojny a povojnového usporiadania sveta,   čo vytvára objektívny obraz o týchto zlomových udalostiach. Potrestanie vojnových  zločincov a kolaborantov v Európe (Norimberský súdny proces), odsun Nemcov z ČSR a výmena obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom tvorí ďalší nový samostatný celok. Súčasťou stálej expozície Múzea SNP je Skanzen ťažkej bojovej techniky, kde nachádzajú zbrane česko – slovenskej, nemeckej a sovietskej výroby, ale aj vozne improvizovaného pancierového vlaku Štefánik. V ňom si žiaci prezreli ťažkú bojovú techniku, priestory vojenského lietadla. Cieľom exkurzie bolo utvoriť si obraz o udalostiach národných dejín, pochopiť odkaz SNP pre súčasnosť, vlastenectvo a hrdinstvo slovenského ľudu.