Palárikova Raková

Palárikova Raková je národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Tento rok bol jubilejný – päťdesiaty ročník (1968 – 2017). Našej škole bol pri tejto výnimočnej príležitosti udelený aj pamätný list s poďakovaním za spoluprácu s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci.

Dňa 26.04.2017  žiaci našej školy z tried  I.BP, I. BM, I. AM a II. AP. zúčastnili  divadelného predstavenia  v podaní „divadelníkov“ z DS  „Za Váhom“ Lipovec, od autora,  Júliusa  Barča  – Ivana s názvom Dvaja. Festivalová porota za túto inscenáciu divadelnému súboru udelila striebornú medailu J. Palárika a finančnú cenu mesta Čadca.

Žiaci sa z predstavenia tešili a nové poznatky využijú pri preberaní učiva  o dráme a dramatickej tvorbe. Zároveň sa tešia na ďalší ročník súťažnej prehliadky.