Odborná exkurzia

Dňa 03. 05. 2017 sa uskutočnila exkurzia žiakov  III. BU triedy s Ing. R. Pšaneckým na stanicu KO – kontroly originality, STK, čerpaciu stanicu pohonných hmôt a olejov, autoumyváreň v Žiline.

Naša prvá zastávka bola na čerpacej stanici ÖMV, kde nás vedúci a jeho asistentka oboznámili s tankovaním pohonných hmôt. Žiaci sa prostredníctvom besedy dozvedeli o fungovaní  čerpacej stanice a auotoumyvárne.

Druhé zastavenie žiakov bolo na čerpacej stanici TESCO, kde sme tiež mohli vidieť činnosť a prácu s  pohonnými palivami a olejmi. Pracovníci poskytli žiakom informácie o bezpečnosti pri práci, zabezpečení a ochrane životného prostredia pred únikom ropných produktov.

Naše tretie a posledné zastavenie bolo na pracovisku KO – kontroly originality, kde nám zamestnanci vysvetlili činnosť a prácu pri overovaní áut – ich originality. Informovali nás o tom,  ako sa vykonáva STK a ďalšie činnosti súvisiace s motorovými vozidlami. Žiakom ponúkli možnosť získať tu  zamestnanie.

Exkurzia sa žiakom páčila, pretože mali možnosť spoznať rozmanité pracoviská, spojiť teóriu s praxou.

Na záver sme sa poďakovali našim hostiteľom, že nám venovali svoj čas.