Veľká noc v ŠI

Kolektív pracovníkov ŠI spolu s ubytovanými žiakmi si takto skrášlili priestory na Veľkú noc a upiekli veľkonočný symbol – baránka a sladké pečivo.