Výsledky celoslovenskej súťaže Expert geniality show

V tomto ročníku sa do súťaže Expert geniality show zapojilo 9384 žiakov zo 435 škôl z celého Slovenska. Vedomostnej súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy, ktorí súťažnou formou porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a predviedli svoje schopnosti.

Timotej  Pustaj z I.BP a Robert Verhaar z III.CP patrili medzi tých, ktorí dosiahli najlepšie umiestnenie a diplomy v obidvoch zvolených témach. Zároveň v celkovom poradí získali diplomy s titulom TOP EXPERT.

Medzi najúspešnejších žiakov patrili aj Marta Vesová III. AP Patrik Šefar I.AP, ktorí získali diplomy vo svojej vekovej kategórii z vybranej témy.

Veríme, že všetci tí, ktorí tento rok uspeli, sa pokúsia na budúci rok obhájiť dobré výsledky. Pre tých, ktorí neuspeli alebo sa nezapojili je táto súťaž motiváciou a zároveň výzvou.