Súťaž o najlepšiu esej

Máš idEU? Pod týmto názvom sa konala študentská súťaž, ktorej hlavným organizátorom bola Katedra politológie a európskych štúdií FSM UCM v Trnave.  Tatiana Pagáčová zo IV. BP sa zapojila  do tejto súťaže s prácou „Kde leží hranica Európy?“ Študentka maturitného ročníka vyjadrila svoj názor na historický, politický, kultúrny a spoločenský  vývoj v Európe.

…Myslím si, že nezáleží na hraniciach. Na nejakej pomyselnej čiare, ktorá oddeľuje mesto od mesta, krajinu od krajiny, kontinent od kontinentu. Nie je ani dôležité to, či ich vidíme alebo nie. Keď prechádzame hranicami, ako vieme, že sme už v inom štáte? Nebyť nejakej tabuľky na ceste, tak to ani nezistíme. Všade sú tí istí ľudia. Nie sú dôležité rozdiely. Dôležité je len to, čo nás spája. Tolerancia, slušnosť, pracovitosť. Európska únia je, podľa mňa,  perspektíva, lepšia budúcnosť. Je to príležitosť najmä pre mladých ľudí, ktorým dokáže zabezpečiť kvalitný život…

Nad súťažou prevzal záštitu aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.