Súťaž o najlepší „Tím karosárov a lakovníkov dopravnej akadémie“

Dňa 17. marca 2017 sa v priestoroch školských dielní uskutočnil prvý ročník súťaže o najlepší  „Tím karosárov a lakovníkov dopravnej akadémie“. Žiaci druhého a tretieho ročníka učebného odboru karosár a lakovník si mali možnosť overiť svoje teoretické a praktické vedomosti. Súťažili vo dvojiciach,druhák s tretiakom, pričom dvojice si losovali. Z karosárov sa súťaže zúčastnili štyria žiaci druhého ročníka a šiesti žiaci tretieho ročníka, piaty tím bol  vytvorený zo žiakov tretieho ročníka. Súťaž pozostávala z testovej, poznávacej a praktickej časti.

V  tíme karosárov, po sčítaní všetkých bodov príslušnej dvojice, bolo umiestnenie nasledovné:

  1. miesto: Martin Holiš, Mário Ducký
  2. miesto: Erik Pranda, Štefan Zvardoň
  3. miesto: Jaroslav Minarik, Matej Milo

 

Výsledková tabuľka:

Poradové číslo Meno a priezvisko žiaka Trieda Test Priradenie Praktická časť Súčet bodov Poradie
37 30 35+35 137
1. Erik Pranda II.AU 16 30
Štefan Zvardoň III.AU 23 19 26 114 2.
2. Martin Jahôdka II.AU 12 29
Dávid Bulejčík III.AU 24 17 30 112 4.
3. Miroslav Poláček II.AU 13 27
Mário Kopták III.AU 19 19 30 108 5.
4. Jaroslav Minarik II.AU 13 33
Matej Milo III.AU 18 18 31 113 3.
5. Martin Holiš III.AU 21 30
Mário Ducký III.AU 20 15 32 118 1.

 

V tíme lakovníkov, po sčítaní všetkých bodov príslušnej dvojice, umiestnenie nasledovné:

  1. miesto:Dominik Stanco III.AU – Peter Fulmek II.AU
  2. miesto:Juraj Hrtánek III.AU – Lukáš Cheben II.AU
  3. miesto:Andrej Raždík III.AU – Juraj Kolenčiak II.AU

 

Vyhodnocovacia tabuľka:

Poradové číslo Meno a priezvisko žiaka Trieda Test III.r Test II.r. Úloha 1 a 2 Poznávacia časť Praktická časť Súčet bodov Poradie
      35 34 35+35 40 60 239  
1. Dominik Stanco III.AU 32 34 29 35 194 1
Peter Fulmek II.AU 30 34
2. Juraj Hrtánek III.AU 30 23 31 50 181 2
Lukáš Cheben II.AU 21 26
3. Andrej Raždík III.AU 28 26 32 40 179 3
Juraj Kolenčiak II.AU 29 24
4. Patrik Mikuš III.AU 20 16 27 35 143 4
Martin Vajčovec II.AU 25 20
5. Dominik Cabadaj III.AU 19 19 29 20 120 5
Jakub Cep II.AU 20 13

 

Výhercom srdečné blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!