Projekt „Rozhoduj o Európe“ a naši študenti

Timotej Pustaj z I.BP a Richard Kollárčik z II.BM sa zapojili do dialógu o politike a spoločenských otázkach, simulácie modelového zasadnutia inštitúcií Európskej únie a konferencie. 22. marca 2017 sa vo Zvolene uskutočnil seminár z  projektu „Rozhoduj o Európe“, ktorého sa títo dvaja študenti zúčastnili.

Projekt „Rozhoduj o Európe“ je zameraný na podporu dialógu mladých ľudí v Českej republike a na Slovensku o aktuálnych témach spojených s ich životom v spoločnej Európe a na vzájomný dialóg mladých ľudí s politikmi a ďalšími osobami s rozhodovacou právomocou o týchto témach.

Hlavným cieľom projektu je snaha prispieť k zvýšeniu účasti mladých ľudí na verejnom dianí. Tvorí ho viacero aktivít, ktoré predstavujú pre účastníkov unikátnu kombináciu informovanej debaty s ľuďmi z politiky a ďalšími ľuďmi s rozhodovacími právomocami sprevádzanú simuláciou inštitúcií EÚ.