Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

V pondelok 21. marca 2017  sa konala v Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina okresná prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Do okresného kola postúpili 4 práce zo súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /3 práce/, 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /2 práce/ a 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba /1 práca/       

Práce sa v okresnom  kole SOČ umiestnili v nasledovnom poradí:

Odbor: 01- Problematika voľného času

  1. miesto: Andrej Komanec, III.AP

Paragliding

  1. miesto: Bronislava Ponechalová, Andrej Labuda IV.BP

Dekór v móde – výšivka a viazané uzly

Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  1. miesto: Nikolas Marman, Matej Lopušan IV.CP

Základy práce a AutoCAD Mechanical – práca postupuje do KK

 

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

  1. miesto: Helena Bušková, II.BP

Umenie citu a fantázie – ľudový kroj a tkáčstvo v Rabči – práca postupuje do KK

 

Všetkým riešiteľom želáme veľa úspechov a autorom, ktorých práce postupujú do krajskej prehliadky SOČ prajeme veľa šťastia  pri prezentácii a obhajobe svojej práce.

Krajské kolo SOČ sa uskutoční 4. apríla 2017 v Spojenej škole, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto.