Návšteva hvezdárne a planetária Maximilána Hella v Žiari nad Hronom

Dňa 20. marca 2017 sa žiaci z tried II.BP a III.CP spolu s Mgr. Annou Medviďovou a Ing. Janou Kostolnou zúčastnili exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximilána Hella  v Žiari nad Hronom.

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom je šírenie osvety v oblasti astronómie a príbuzných vied. Inštitúcia má vo svojej ponuke programy pre školy, záujmové krúžky. Vo hviezdnej sále planetária sme videli demonštrácie astronomických úkazov na umelej oblohe, pozorovali sme nebeské telesá a úkazy na dennej i nočnej oblohe pomocou modernej optiky. Obdivovali sme súhvezdia, príbehy ich vzniku a pomenovaní. Videli sme množstvo úžasných záberov od východu Slnka cez pestrofarebné prstence Saturnu, povrchu Marsu až po gigantické výrony plazmy z našej materskej hviezdy. Tiež  sme sa  zúčastnili dvoch odborných prednášok s filmami s astronomickou tematikou.

Návštevou planetária sme chceli zvýšiť u žiakov záujem o poznatky v odbore astronómie a príbuzných prírodných vied.