Stredoškolská odborná činnosť

Februárové školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti ponúklo mix rôznych tém z oblasti histórie, voľnočasových aktivít, tvorby a využitia učebných pomôcok. Celkom 11 prezentácií predstavili študenti dňa 15. 02. 2017 odbornej hodnotiacej komisii. Niektorí prvýkrát, iní už ostrieľanejší, sa snažili čo najlepšie priblížiť praktické prínosy svojej práce.

Ich výkony ohodnotila komisia takto:

 

01  Problematika voľného času

  1. miesto: Bronislava Ponechalová, Andrej Labuda, IV.BP – postup do okresného kola
  2. miesto: Andrej Komanec, III.AP – postup do okresného kola
  3. miesto Juraj Kolenčiak, Peter Fulmek, II.AU – postup do okresného kola

 

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  1. miesto Nikolas Marman, Matej Lopušan, IV.CP – postup do okresného kola
  2. miesto Matej Lopušan, Nikolas, Marman, IV.CP – postup do okresného kola

 

16 – Teória kultúry, história, umenie, odevná tvorba

  1. miesto Helena Bušková, II.BP – postup do okresného kola

 

Víťazom blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii školy v okresnom kole. Ostatným súťažiacim ďakujeme za ich snahu a prajeme veľa študijných výsledkov. Už sa tešíme na nový ročník, nové tváre a  dúfame, že aj zaujímavé témy.