Škola ochrany prírody

Dňa 16. 02. 2017 žiaci I.AP a I.BP triedy s vyučujúcimi Mgr. Ing. S. Pacekovou a Mgr. M. Ujháziovou navštívili Školu ochrany prírody vo Varíne, ktorej úlohou je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti environmentálnych problémov a ich možných riešení so zameraním na ochranu biodiverzity a manažmentu prírodných zdrojov a to hlavne cez výchovu a vzdelávanie.Absolvovali sme výukový program Klimatická zmena – hrozba, či bežný jav?  Pozreli si film o zneužívaní ropy, ekologických katastrofách, vážnom znečisťovaní morí, o miznúcich lesoch, ekologických katastrofách, úhynoch zvierat….za  všetkým stojí človek a preto musíme zmeniť prístup k životnému prostrediu a vložiť do toho aj svoje srdce, ako to urobil aj známy herec Leonardo Dicaprio. Vyskúšali sme si aktivity s interaktívnou tabuľou, vyplnili pracovný list Tvoja stopa a zamysleli sa nad sebou, akou mierou môžeme prispieť každý sám. Táto akcia nás všetkých podnietila popremýšľať  ako prispieť k ochrane našej krásnej planéty Zem.