Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V Dopravnej akadémii v Žiline sa dňa 16. februára 2017 uskutočnil 27. ročník krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku.

Organizáciu piateho ročníka olympiády na našej škole zabezpečovala odborná komisia pod vedením Mgr. A. Medviďovej.

Ing. Anna Trauerová z  Okresného úradu Žilina, Odboru školstva, popriala  pri otvorení skúšobným komisiám ničím nerušený priebeh olympiády a pekné zážitky z odpovedí súťažiacich. Riaditeľ školy, Ing. Rudolf Michalec, zaželal prítomným príjemnú pracovnú atmosféru.

Olympiády sa zúčastnilo 82 účastníkov  zo 45 škôl, a to zo Žiliny, Martina, Liptovského Mikuláša, Vrútok, Ružomberka, Oščadnice, Dolného Kubína, Horného Vadičova, Svrčinovca, KNM, Turčianskych Teplíc, Čadce, Liptovského  Hrádku, Tvrdošína, Sučian, Trstenej, Námestova.

V krajskom kole súťažilo spolu 58 žiakov, a to zo ZŠ,  gymnázií, obchodnej akadémie, hotelovej akadémie a stredných škôl. Súťažili v kategóriách: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D

V komisiách pracovalo 21 členov, medzi ktorými boli aj naši kolegovia: Mgr. M. Hubočanová, Mgr. K. Štalmachová a Bc. P. Korček.

Poďakovanie patrí  Mgr. M. Maxianovej – predsedníčke KK ONJ, p. Kurhajcovej, p. Mackovej, Mgr. Štalmachovej, vybraným žiakom z II.AP a všetkým, ktorí prispeli k profesionálnemu zabezpečeniu súťaže.

Vedomostná úroveň súťažiacich bola na vysokej úrovni, potešujúci je i záujem žiakov zo základných škôl, kde hodinová dotácia na vyučovanie nemeckého jazyka je veľmi nízka. Napriek tomu záujem o Olympiádu v NEJ neklesá, naopak sa zvyšuje. Veľmi pozitívne hodnotíme možnosť postupu dvoch  súťažiacich z okresného do krajského kola.

Víťazom krajského kola želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v marci, v Bratislave.