Vianočné posedenie v ŠI

Vo štvrtok 15. decembra 2016 sa žiaci školského internátu  v klubovni rozlúčili s kalendárnym rokom. Spoločne si zaspievali vianočné koledy a pri malom občerstvení, ktoré im pripravila pani vych. Schmidtová a pani vrátnička Chovanová spolu s pani hl. vych. Peckovou sa porozprávali o tom ako prežívajú vianočné sviatky.