Vianočná zbierka Unicef a pomoc deťom na Ukrajine

  • Počet zasiahnutých detí: 580 000
  • Počet detí, ktoré potrebujú psychologickú podporu: 200 000

Ozbrojený konflikt na Ukrajine sa začal v marci 2014.  V roku 2015 tu prišlo v jeho dôsledku o život 20 detí a 40 bolo zranených. Viac ako 200 000 detí bolo vysídlených  a jedna z piatich škôl zničená. Po 19 rokoch, odkedy bol v krajine vyhladený vírus obrny, sa opäť objavili prípady tohto zmrzačujúceho ochorenia

Študenti, dobrovoľníci,  z našej školy sa zapojili do finančnej zbierky v dňoch 8. 12. a 9. 12. 2016 predajom vianočných pohľadníc v uliciach mesta Žilina. Spoločne sa im podarilo vyzbierať 202,17 €. Práca v teréne nebola vôbec jednoduchá. Počasie bolo sychravé a rovnako sychravé boli aj reakcie niektorých spoluobčanov. Ale aj napriek tejto skúsenosti, naši dobrovoľníci  našli spôsob ako prispieť kvapkou v mori k dobrej a humanitárnej pomoci.

Naše ďakujem patrí: Marte Kocúrovej, Radoslave Hanuliakovej, Barbore Dudákovej, Daniele Holešovej, Adriáne Buchtovej, Nikole Grňovej, Kataríne Franekovej, Andrejovi Drahnovi, Jurajovi Ďurnekovi, Andrejovi Komancovi, Martinovi Dubovcovi z triedy III.AP a Ivane Valčuhovej, Marianne Hrtúsovej, Mariane  Krištákovej, Kláre Zmatkovej, Alžbete Dűrschmiedovej, Daniele Hrtúsovej, Vladimírovi Šušolovi, Helene Tatarčiakovej, Beáte Marjakovej, Laure Laššovej, Viktorovi Olbertovi a Jakubovi Janoškovi z triedy II.BP.

Najviac vyzbierala dvojica Beáta Marjaková a Laura Laššová v hodnote 29,60.