Slovenský národ

školská online súťaž z histórie pre žiakov 2.ročníka

19.12.2016 sa uskutočnila online súťaž z histórie, ktorej cieľom bolo upevniť a rozšíriť vedomosti žiakov zo slovenských dejín. Žiaci 2. ročníka odpovedali vo vedomostnom teste na otázky zamerané na historické obdobia, javy a udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti. Zamysleli sa nad dejinami 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Druhá časť súťaže bola zameraná na   významné osobnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou slovenskej histórie. Online forma je zaujímavou formou kultivovania historického vedomia žiakov.

Výsledky:

  1. miesto Helena Bušková / II.BP /
  2. miesto Jaroslav Kopaj / II.BM /
  3. miesto Patrik Martinec / II.BM /

Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami.