Okresné kolo technickej olympiády

dsc_4067Dňa 01.12.2016 sa v Dopravnej akadémii, Žilina konal už 7. ročník okresného kola Technickej olympiády .  Súťaže sa zúčastnilo 47 žiakov zo žilinských základných škôl a osemročných gymnázií. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

Kategória A pre žiakov 8.a 9. ročníkov ZŠ a 3.a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž dvojíc, ktorej sa zúčastnilo 34 žiakov – 17 dvojíc. Kategória B pre žiakov   5. a 7. ročníkov ZŠ  a 3.a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž jednotlivcov, v ktorej sa zúčastnilo 13 jednotlivcov. Súťaž pozostávala, tak ako každý rok,  z teoretickej časti – tu si žiaci overili svoje teoretické vedomosti  pri riešení vedomostných testov a praktickej časti, kde si vyskúšali svoju zručnosť a fantáziu. Súťažiaci kategórie A zhotovovali podľa technického výkresu výrobok pod názvom „Držiak s vĺčikom“. Súťažiaci kategórie B vyrábali „ Veternú elektráreň” .

Všetci zúčastnení preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, k čomu im blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolo technickej olympiády.

 

dsc_4080 dsc_4079 dsc_4078 dsc_4076 dsc_4075 dsc_4073 dsc_4071 dsc_4070 dsc_4068