Mikuláš v škole

6.decembra 2016 zavítal tradične Mikuláš aj do našej školy. Prišiel so svojimi vernými spoločníkmi, čertmi a anjelmi. Študenti z III.CP triedy spolu s Mgr. Mišíkovou pripravili pre žiakov a zamestnancov školy sladké prekvapenie. Napriek tomu, že sa žiakom nechcelo spievať ani tancovať, sladkú odmenu dostali.

Ďakujeme Mikulášovi a jeho spoločníkom. Tešíme sa na stretnutie o rok!